hutartzine Postep

Przemysł

Przemysł wydobywczy

Przemysł wydobywczy w Polsce najbardziej rozwinął się na terenach Górnego Śląska za sprawą bazy surowcowej. W Górnośląskim Okręgu Przemysłowym znajdują się kopalnie węgla