Home Przemysł Przemysł wydobywczy
Przemysł

Przemysł wydobywczy

Przemysł wydobywczy w Polsce najbardziej rozwinął się na terenach Górnego Śląska za sprawą bazy surowcowej. W Górnośląskim Okręgu Przemysłowym znajdują się kopalnie węgla kamiennego i brunatnego oraz rudy miedzi i cynku. Co ciekawe, Polska jest wiodącym krajem w produkcji węgla kamiennego w Unii Europejskiej i posiada największe złoża tego surowca w Europie. Ocenia się, że przemysł wydobywczy w Polsce nie znajduje się w najlepszej kondycji, mimo że węgiel wciąż jest głównym surowcem energetycznym w naszym kraju.

Trzeba wiedzieć, że węgiel zaspokaja ponad połowę zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. Niestety, ale z roku na rok zatrudnienie górników spada, a kopalnie są zamykane. Wynika to w dużej mierze z braku modernizacji i wdrażania nowych technologii oraz ograniczeniem wydobycia, co z kolei ma związek z wprowadzaniem systemów energooszczędnych. W 1993 roku wydobywano rocznie ponad 130 tysięcy ton węgla kamiennego.

Dla porównania, w 2013 wydobyto niespełna 70 tysięcy ton, czyli prawie o połowę mniej.

www.shackit.pl

Author

Franek