Home Przemysł Rola państwa w przemyśle
Przemysł

Rola państwa w przemyśle

Do jakiego stopnia państwo powinno być aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego, który ma decydujący wpływ na konkretne procesy oraz działania? Kwestia ta jest od wielu lat żywo dyskutowana przez ekonomistów, polityków i publicystów.

Są ludzie, którzy uważają, że im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej dla wszystkich.

Inni natomiast podkreślają, że aktywna rola sektora publicznego jest niezbędna, aby gospodarka funkcjonowała poprawnie i przynosiła państwu najlepsze korzyści.

Przemysł pod tym względem jest o tyle specyficzny, że w ujęciu historycznym organa państwowe były zawsze w niego dość mocno zaangażowane.

Dotyczyło to zarówno państw kapitalistycznych, jak i siłą rzeczy tych stosujących gospodarkę planową.

Do dziś w wielu krajach administracja rządowa rezerwuje sobie pewną przestrzeń do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa funkcjonujące jako spółki skarbu państwa są kontrolowane przez rząd, który może ingerować w zarządzanie nimi.

Najczęściej zakłady takie przynależą do sektorów strategicznych.

www.kznh.org

Author

Franek