Home Przemysł Procesy prywatyzacyjne
Przemysł

Procesy prywatyzacyjne

Jednym z najciekawszych zjawisk ekonomicznych, które dało znać o sobie na szczególnie dużą skalę w Europie Środkowej, jest prywatyzacja. Rozumiemy ją jako zmianę formy własności majątku, w tym przedsiębiorstw, z państwowej na prywatną. Prywatyzacja nie jest zjawiskiem neutralnym – wręcz przeciwnie.

Bywa, że wzbudza ona ogromne emocje i kontrowersje, którym w sumie trudno się dziwić. Konsekwencje prywatyzacji są bowiem rozmaite – czasami oznacza ona dla jakiejś firmy pasmo sukcesów i nowe otwarcie, innym razem jest gwoździem do trumny. Proces ów można przeprowadzić w różny sposób.

Jedno z większych wyzwań to zapewnienie ochrony pracownikom dotychczas państwowego zakładu. W przemyśle zmiany własnościowe nierzadko wiążą się z redukcją etatów, więc koszty społeczne prywatyzacji są w tym układzie znaczne. Pojawia się wówczas opór przed takimi działaniami, który przybiera chwilami formę strajków czy wręcz gwałtownych rozruchów społecznych.

Oddzielny wątek to tak zwane wrogie przejęcia, które często mają miejsce przy nieodpowiedzialnie przeprowadzonej prywatyzacji.

Author

Franek