hutartzine Postep

Młodociani przestępcy

Przestępstwa dokonywane są każdego dnia i to przez coraz młodszych ludzi, czasem jest to ich wybór a czasem są sterowani przez swoich bliskich lub mafie. Mimo młodego wieku mają na swoim koncie czasem takie przestępstwa które mrożą krew w żyłach, że tak młoda osoba może być tak bezlitosna. Dzieci najczęściej trafiają do poprawczaków można powiedzieć, że jest to swego rodzaju więzienie tyle, że dla nieletnich.

Część z nich jest sądzona jak dorośli szczególnie w przypadku, gdy mówimy o ciężkich przestępstwach. Ci młodzi ludzie idą do więzienia czy poprawczaka wychodzą z niego za lat kilkanaście i tak naprawdę świat wydaje im się zupełnie innych niż jest w rzeczywistości. Większość wraca do tego, czym „trudziła” się przed więzieniem, ponieważ nie wyobrażają sobie innej drogi w życiu.

Poza tym dużo do życzenia pozostawia sam fakt tych miejsc, jakimi są więzienia czy poprawczaki, czy są to miejsca, które resocjalizują? Czy nie jest to całkowicie na odwrót, że miejsca, w których spotykają się osoby, którzy nie mają kręgosłupa moralnego napędzają siebie wzajemnie? Dzielą się informacjami o tym, dlaczego znajdują się w więzieniu jak trofeami? Im większe przestępstwo, tym lepsza ranga?.