Home Przemysł Drobne zakłady
Przemysł

Drobne zakłady

Jaką pozycję w ogólnej strukturze przemysłu zajmują niewielkie zakłady produkcyjne? Jaka jest ich specyfika? Kiedy procesy industrializacji się rozpoczęły, w gruncie rzeczy nie istniały jeszcze duże przedsiębiorstwa wytwarzające dobra na szeroką skalę. Gdy zaczynała się sławetna rewolucja przemysłowa, gospodarka stanowiła sieć drobnych firm, z których każda miała swoją zawężoną grupę odbiorców.

Siłą rzeczy nie były one w stanie zarobić tyle pieniędzy, aby móc znacząco rozbudować swoje możliwości. Kiedy mechanizacja i automatyzacja produkcji zaczęły na serio wkraczać na pole gospodarcze, wzrosła wydajność.

Większy popyt na towary sprawiał, że najbardziej obrotne i najsprawniej zarządzane firmy mogły sprzedawać więcej w krótszym czasie. Gdy urosły w siłę, pojawiła się szansa na przejmowanie mniejszych konkurentów, co dało początek dużym koncernom.

Obecnie to one nadają ton poszczególnym branżom, choć mniejszych podmiotów nie brakuje. Zazwyczaj operują one na rynkach lokalnych i często radzą sobie bardzo dobrze.

Author

Franek